- návrh riešenia modernizácie
- zameranie pôvodného výťahu
- vypracovanie novej technickej dokumentácie
- nástup pracovníkov na stavbu a prevzatie stavby
- kompletná demontáž pôvodných dielov výťahu
- montáž nových dielov výťahu
- vymaľovanie šachty a strojovne- na požiadavku zákazníka
- stavebné práce po montáži výťahu
- skúška vykonaná v spolupráci s autorizovaným úradom – prehlásenie o zhode
- likvidácia odpadu
- odovzdanie a prevzatie diela prevádzkovateľom
- záručný a po záručný servis

Každá modernizácia výťahu je realizovaná v čo najkratšom možnom čase z dôvodu jeho odstávky na čas potrebný pre modernizáciu. Snažíme sa zákazníkovi pomôcť aj v prípade odstávky výťahu.