Zdravotné stredisko Sliač 2 výťahy (Schindler)
Socialny domov Likávka,rekonštrukcia 2výťahy (Schindler)
BD Severia Martin 3 výťahy (Otis)
Študentský domov, Trnava 3 výťahy (Schindler)
Neografia Martin, nový závod 5tonová hydraulika (Schindler)
AB Forum BC Telekom Bratislava, 5 rýchlovýťahov (Kone)